Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch đa nhãn giao thức tổng quát
Authors: Lê Việt Hùng
Advisor: Nguyễn Viết Nguyên
Keywords: Mạng viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về công nghệ chuyển mạch mềm. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát. Xây dựng mô hình thử nghiệm bản tin báo hiệu RSVP-TE/GMPLS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2683
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253948.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.