Thông tin tài liệu


Title: Dịch vụ POC trên nền tảng IMS
Authors: Chu Mai Anh
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Mạng viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về IMS. Cấu trúc nền tảng IMS. Báo hiệu và điều khiển trong IMS. Dịch vụ POC. Mô phỏng hoạt động của POC trên IMS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2691
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253991.PDF
    Restricted Access
  • Size : 4,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253991-TT.PDF
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 187,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.