Ths-Hóa học (876)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 876

  • 333717.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Trần Thị Thu;  Advisor : Hoàng Thị Kiều Nguyên (2022)

  • Tổng quan về công nghệ in offset, quản lý màu, hồ sơ màu, Delta E; mục đích và phương pháp thực nghiệm; kết quả thực nghiệm.

  • 333676-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Triệu Anh Dũng;  Advisor : Nguyễn Đặng Bình Thành (2022)

  • Tổng quan về công tác an toàn vệ sinh lao động; tìm hiểu chung về pháo hoa; đặc điểm dây chuyền sản xuất pháo hoa tại nhà máy Z121; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn tại dây chuyền sản xuất pháo hoa nổ; đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại dây chuyền sản xuất pháo hoa nổ; giả định tình huống mất an toàn có thể xảy ra, biện pháp ứng cứ...