Ths-Hóa học (673)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 673

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Trần Nhung Hiền Phương;  Advisor : Hoàng Thị Kiều Nguyên (2020)

  • Tổng quan về polyme, phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng hợp chuỗi ion, phân biệt giữa phản ứng trùng hợp gốc tự do, cation và anion, tình hình nghiên cứu phản ứng UV trùng hợp ứng dụng trong chế tạo lớp phủ; phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; kết quả.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Phi Hùng;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên (2013)

  • Trình bày tổng quan về nguyên tố Crôm, các nghiên cứu trong và ngoài nước về phân tích nguyên dạng crom trong các mẫu nước. Giới thiệu về kỹ thuật khuếch tán qua màng mỏng. Thực nghiệm chế tạo vật liệu và dụng cụ có khả năng định vị tại chỗ Cr linh động trong môi trường nước. Thử nghiệm khả năng làm việc của hệ với dung dịch chuẩn trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hư...