Ths-Hóa học (658)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 658 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Văn Bích;  Người hướng dẫn : Hoàng Xuân Tiến; Quyền Đình Thi (2013)

 • Nghiên cứu chiết xuất acid mevinolinic từ sinh khối lên men. Tạo phản ứng ester hóa acid mevinolinic. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất ester hóa trực tiếp acid mevinolinic trong dịch nước. Tinh chế Lovastatin. Phân tích và khẳng định cấu trúc, các tính chất hóa lý của sản phẩm Lovastatin.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Lê Văn Hương;  Người hướng dẫn : Nguyễn Hữu Trịnh (2013)

 • Nghiên cứu chế tạo nhiên liệu nhũ tương nước diesel - nước tìm ra công thức tối ưu nhất. Đánh giá khả năng sử dụng của nhiên liệu chế tạo được bằng chạy thử động cơ và phân tích chỉ tiêu của nhiên liệu. Đánh giá sự ảnh hưởng của các ion trong nước cứng đối với thời gian ổn định của nhiên liệu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Thị Hương;  Người hướng dẫn : Tạ Ngọc Đôn (2010)

 • Trình bày khảo sát một số ảnh hưởng đến quả trình kết tinh tổng hợp vật liệu nanozeolit A và đưa ra điều kiện tổng hợp vật liệu tối ưu nhất. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng kiềm, hàm lượng silic, hàm lượng nước và ảnh hưởng của nhiệt độ. Ứng dụng vật liệu nanozeolit A tổng hợp được để xử lý các ion Cu2+ và Zn2+ trong dung dịch. Khảo sát ảnh hưởng về pH, thời gian hấp phụ, hàm lượ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trịnh Thị Hải;  Người hướng dẫn : Tạ Ngọc Đôn (2010)

 • Trình bày thực trạng sử dụng trấu, thuận lợi và khó khăn trong việc thu gom trấu và đánh giá tiềm năng sử dụng trấu ở Việt Nam. Đưa ra các thành phần mol các chất tham gia phản ứng tổng hợp và các thông số liên quan đến quá trình tổng hợp meso-zeolit NaX. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp, các giá trị thích hợp cho các yếu tố đó.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Hoàng Mạnh Khương;  Người hướng dẫn : La Thế Vinh (2010)

 • Trình bày tìm hiểu các chất kết dính trên cơ sở polyme vô cơ và phương pháp tổng hợp chúng. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất và trạng thái của polymer. Chế tạo vật liệu kết dính trên cơ sở polyme tổng hợp được và một số phụ gia. Khảo sát khả năng bền nhiệt, bền cơ và một số tính chất khác của vật liệu. Thử nghiệm vật liệu trong điều kiện làm việc thực tế.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Duy Trinh;  Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Xá; Nguyễn Đình Tuyến (2013)

 • Trình bày tổng hợp được vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53 (Fe), MIL-53 (Al), MIL-101 (Cr) bằng phương pháp thủy nhiệt. Đặc trưng các vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như XRD, SEM, TEM, BET. Đánh giá khả năng hấp phụ Metylen Xanh của các mẫu vật liệu MIL-53(Fe), MIL-53 (Al) và P25 thông qua phản ứng phân hủy metylen xanh dưới ánh sáng mặt trời mô phỏng của đèn Osram...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng;  Người hướng dẫn : Phan Văn Đạt (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về bệnh Leukemia. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Phân tích hệ glycoprtein huyết thanh quản bệnh nhân Leukemia.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đỗ Xuân Trường;  Người hướng dẫn : Trần Trung Kiên (2010)

 • Thiết lập mô hình cho tháp chưng luyện gián đoạn. Mô phỏng quá trình chưng luyện gián đoạn và kiểm chứng mô hình tháp chưng luyện gián đoạn. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng luyện gián đoạn hệ ethanol-nước và các tạp chất trong tinh thể cồn thực phẩm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Hồng Quân;  Người hướng dẫn : Phạm Văn Thiêm (2010)

 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, kích thước hạt và lưu lượng hơi đến khả năng chiết tách tinh dầu hồi. Xây dựng quy trình công nghệ nâng cao hiệu suất chiết tách cũng như chất lượng tinh dầu hồi. Cải tiến hệ thống phân ly tinh dầu và đề xuất mô hình thiết bị chưng cất 300 kg/mẻ