Ths-Hóa học (673)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 673 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Thị Hoàng Anh;  Người hướng dẫn : Nguyễn Tuấn Anh; Lê Minh Hà (2013)

 • Trình bày tổng quan các vấn đề liên quan đến cây diên vĩ. Chiết tách và khảo sát hoạt tính sinh học các cặn chiết của cây để tìm ra cặn chiết có hoạt tính. Phân lập và xác định cấu trúc hóa học các chất có trong cặn chiết có hoạt tính.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Trần Nhung Hiền Phương;  Người hướng dẫn : Hoàng Thị Kiều Nguyên (2020)

 • Tổng quan về polyme, phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng hợp chuỗi ion, phân biệt giữa phản ứng trùng hợp gốc tự do, cation và anion, tình hình nghiên cứu phản ứng UV trùng hợp ứng dụng trong chế tạo lớp phủ; phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; kết quả.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Phi Hùng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Hồng Liên (2013)

 • Trình bày tổng quan về nguyên tố Crôm, các nghiên cứu trong và ngoài nước về phân tích nguyên dạng crom trong các mẫu nước. Giới thiệu về kỹ thuật khuếch tán qua màng mỏng. Thực nghiệm chế tạo vật liệu và dụng cụ có khả năng định vị tại chỗ Cr linh động trong môi trường nước. Thử nghiệm khả năng làm việc của hệ với dung dịch chuẩn trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hư...