Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Đức;  Advisor : Lê Bá Thuận (2009)

 • Tổng quan canxi cacbonat, tình hình thị trường, phương pháp điều chế; phương pháp kết tủa trọng trường cao.Thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu, thảo luận kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Ca(OH)2, độ lưu lượng khí CO2, mức đột trọng trường, nhiệt độ cacbonat hoá tới thời gian phản ứng, kích thước hạt và hình thái của PCC. Đánh giá kích thước tinh thể canxi cacbonat bằng các phương pháp khác nha...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Thành;  Advisor : Doãn Thái Hoà (2009)

 • Tổng quan về Etanol sinh học, hoá học, công nghệ thuỷ phân nguyên liệu lignoxenluloza bằng enzym. Xác định thành phần hoá học của nguyên liệu, xử lý nguyên liệu bằng tác nhân NaOH và NaOH/urê, thuỷ phân bằng enzym...Nêu ảnh hưởng của xử lý NaOH và NaOH/urê đến thành phần của nguyên liệu, đến quá trình thuỷ phân bằng enzym.

 • Thesis


 • Authors : Trần Duy Dũng;  Advisor : Trần Văn Thắng (2009)

 • Khái quát về nước thải công nghiệp in. Nêu các phương pháp xử lý nước thải như phương pháp cơ học, hoá học, hoá lý. Lựa chọn công nghệ xử lý; thực nghiệm hoá chất sử dụng và thiết bị thí nghiệm, mô tả thí nghiệm và thảo luận kết quả.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Minh Thuý;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2005)

 • Trình bày vai trò của sự tạo phức đến tính chất xúc tác của ion kim loại chuyển tiếp Mz+, xúc tác phân huỷ H2O2 bằng phức chất, xúc tác oxy hoá cơ chất bằng H2O2, vấn đề hoạt hoá phân tử O2, H2O2 bằng phức chất. Cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu

 • Thesis


 • Authors : Huỳnh Văn Nam;  Advisor : Nguyễn Bin. (2009)

 • Cơ sở lý thuyết công nghệ luyện xỉ titan, khí thải sinh ra trong quá trình luyện. Tổng quan về bụi và các phương pháp xử lý bụi trong công nghiệp. Nêu các phương pháp phân tích sử dụng trong nghiên cứu, xử lý khí thải trong công nghệ luyện xỉ titan. Kết quả phân tích thành phần và hàm lượng các chất trong khí thải, thành phần khí thải sau khi qua công đoạn xử lý. Đề xuất phương án xử&#...

 • Thesis


 • Authors : Nhã Tường Linh;  Advisor : Ngô Sỹ Lộc (2008)

 • Lịch sử hình thành, ưu nhược điểm và sự phát triển của hệ thống thuỷ lực công nghiệp. Đặc tính, hướng phát triển và tiềm năng ứng dụng của hệ thống AFH.