Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Tâm;  Advisor : Trần Thị Thúy (2017)

 • Tổng quan về mực in. Phương pháp nghiên cứu mực offset. Kết quả khảo sát độ nhớt, độ tack của hai màu cơ bản blue và yellow chuẩn; tiến hành quy trình nghiền mực offset; đánh giá khả năng in trên giấy cotton và độ bền mực sau khi in.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Đỗ Minh Trung; Đặng Minh Hiếu (2017)

 • Tổng quan bỏng da và các phương pháp điều trị; tế bào gốc; polyB-hydroxybutyrate (PHB). Phương pháp nghiên cứu. Kết quả tạo màng, thử độ kích ứng da của màng PHB và khảo sát các điều kiện nuôi cấy tạo màng tế bào gốc mô mỡ trên nền màng PHB; đánh giá hiệu quả màng tế bào trên nền màng PHB điều trị vết thương bỏng trên động vật thực nghiệm

 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Cường;  Advisor : Nguyễn Tiến Đạt; Trần Thu Hương (2013)

 • Phan lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ quả măng cụt. Thử nghiệm hoạt tính sinh học ức chế α-glucosidase và α-amylase của các chất phân lập được

 • Thesis


 • Authors : Tống Xuân Hưng;  Advisor : Trần Thu Hương; Lê Huyền Trâm (2013)

 • Trình bày tổng quan về cây Xakê. Tách chiết, phân lập các hợp chất có hoạt tính sinh học trong cây Xakê. Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất được phân lập. Kết quả phân tích từ dịch chiết của cây Xakê

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hương;  Advisor : Lê Minh Thắng (2013)

 • Trình bày tổng hợp TiO2 theo các phương pháp kết tinh thủy nhiệt và bay hơi dung môi. Tổng hợp các chất mẫu xúc tác TiO2 mang trên các chất mang với hàm lượng TiO2 lớn và độ bền của TiO2 trên mang tốt. Xúc tác TiO2 có khả năng chuyển hóa Cr(VI) tốt tai pH thấp (81,19%) nhưng có khả năng chuyển hóa Cr(VI) chưa cao ở pH trung tính. Xúc tác mang trên Al2O3 có hoạt tính cao nhất cho p...

 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Lê, Thị Hồng Ngân;  Advisor : Nguyễn, Khánh Diệu Hồng (2012)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại dung môi khác nhau đến hiệu suất thu dầu tảo. Khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện trích ly: nhiệt độ, thời gian, tốc độ khuấy trộn, tỉ lệ dung môi/vi tảo khô khi sử dụng hỗn hợp dung môi hexan/etanol. Thiết lập phương pháp phân tích thành phần dầu vi tảo bằng phương pháp hai lần GC-MS. Tổng hợp biodiesel từ dầu tảo bằng phương pháp hai giai đoạn. Xác ...