Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Mạnh Khương;  Advisor : La Thế Vinh (2010)

  • Trình bày tìm hiểu các chất kết dính trên cơ sở polyme vô cơ và phương pháp tổng hợp chúng. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất và trạng thái của polymer. Chế tạo vật liệu kết dính trên cơ sở polyme tổng hợp được và một số phụ gia. Khảo sát khả năng bền nhiệt, bền cơ và một số tính chất khác của vật liệu. Thử nghiệm vật liệu trong điều kiện làm việc thực tế.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Dung;  Advisor : Nguyễn Thị Bích Thủy; Phan Thị Minh Ngọc (2010)

  • Giới thiệu chung về ăn mòn kim loại và sự bảo vệ ăn mòn kim loại của mạng sơn, giới thiệu chung về sơn vô cơ giàu kẽm, chất tạo màng, phụ gia. Trình bày về nguyên liệu, các phương pháp xác định tính chất vật lý của sơn, các phương pháp xác định tính chất cơ lý của màng sơn, quy trình chế tạo sơn. Khảo sát chế độ thủy phân chế tạo chất tạo màng, khảo sát ảnh hưởng của hàm lượn...

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn Thị Bích Thuỷ (2009)

  • Giới thiệu về nguyên liệu cho sơn không dung môi, các phương pháp đánh giá và thử nghiệm, quy trình chế tạo sơn. Khảo sát nguyên liệu đầu, nghiên cứu chế tạo sơn epoxy không chứa dung môi hữu cơ, sơn bảo vệ bê tông, bê tông cốt thép trong điều kiện ẩm. Nêu ảnh hưởng của tính chất trộn đến tính chất của sơn.