Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn Thị Bích Thuỷ (2009)

  • Giới thiệu về nguyên liệu cho sơn không dung môi, các phương pháp đánh giá và thử nghiệm, quy trình chế tạo sơn. Khảo sát nguyên liệu đầu, nghiên cứu chế tạo sơn epoxy không chứa dung môi hữu cơ, sơn bảo vệ bê tông, bê tông cốt thép trong điều kiện ẩm. Nêu ảnh hưởng của tính chất trộn đến tính chất của sơn.

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn Thị Bích Thuỷ (2009)

  • Giới thiệu về nguyên liệu cho sơn không dung môi, các phương pháp đánh giá và thử nghiệm, quy trình chế tạo sơn. Khảo sát nguyên liệu đầu, nghiên cứu chế tạo sơn epoxy không chứa dung môi hữu cơ, sơn bảo vệ bê tông, bê tông cốt thép trong điều kiện ẩm. Nêu ảnh hưởng của tính chất trộn đến tính chất của sơn.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Dung;  Advisor : Nguyễn Thị Bích Thủy; Phan Thị Minh Ngọc (2010)

  • Giới thiệu chung về ăn mòn kim loại và sự bảo vệ ăn mòn kim loại của mạng sơn, giới thiệu chung về sơn vô cơ giàu kẽm, chất tạo màng, phụ gia. Trình bày về nguyên liệu, các phương pháp xác định tính chất vật lý của sơn, các phương pháp xác định tính chất cơ lý của màng sơn, quy trình chế tạo sơn. Khảo sát chế độ thủy phân chế tạo chất tạo màng, khảo sát ảnh hưởng của hàm lượn...