Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn Thị Bích Thuỷ (2009)

  • Giới thiệu về nguyên liệu cho sơn không dung môi, các phương pháp đánh giá và thử nghiệm, quy trình chế tạo sơn. Khảo sát nguyên liệu đầu, nghiên cứu chế tạo sơn epoxy không chứa dung môi hữu cơ, sơn bảo vệ bê tông, bê tông cốt thép trong điều kiện ẩm. Nêu ảnh hưởng của tính chất trộn đến tính chất của sơn.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Phong;  Advisor : Bùi Chương (2009)

  • Tổng quan về: Cao su thiên nhiên, cao su EPDN, Blend từ CSTN và EPDN, cơ chế tăng cường cho cao su, chất độn gia cường. Sử dụng phương pháp phân tích nhiệt đồng thời , cơ lý đánh giá khả năng lão hóa nhiệt của Blend. Kết quả cho thấy khi sử dụng chất tương trợ độ bền kéo đứt tăng từ 7,1 MPa lên 9,56 MPa, độ dãn dài khi đứt tăng từ 345% lên 456%, vật liệu chịu lão hóa nhiệt&#x...