Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Đức;  Advisor : Lê Bá Thuận (2009)

 • Tổng quan canxi cacbonat, tình hình thị trường, phương pháp điều chế; phương pháp kết tủa trọng trường cao.Thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu, thảo luận kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Ca(OH)2, độ lưu lượng khí CO2, mức đột trọng trường, nhiệt độ cacbonat hoá tới thời gian phản ứng, kích thước hạt và hình thái của PCC. Đánh giá kích thước tinh thể canxi cacbonat bằng các phương pháp khác nha...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thủy;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên (2012)

 • Trình bày tổng hợp xúc tác trên cơ sở Co bổ sung kim loại thứ 2 là K mang trên chất mang y-Al2O3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng kim loại hoạt động Co, nguồn muối kim loại đưa lên chất mang, điều kiện hoạt hóa và điều kiện tiến hành phản ứng tới hiệu quả quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Thành;  Advisor : Doãn Thái Hoà (2009)

 • Tổng quan về Etanol sinh học, hoá học, công nghệ thuỷ phân nguyên liệu lignoxenluloza bằng enzym. Xác định thành phần hoá học của nguyên liệu, xử lý nguyên liệu bằng tác nhân NaOH và NaOH/urê, thuỷ phân bằng enzym...Nêu ảnh hưởng của xử lý NaOH và NaOH/urê đến thành phần của nguyên liệu, đến quá trình thuỷ phân bằng enzym.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tú;  Advisor : Hoàng Thị Kiều Nguyên (2014)

 • Tổng quan về các phương pháp bảo mật chống photocopy. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chống photocopy. Phương pháp nghiên cứu chế tạo mực in offset để tạo trên giấy các phần tử chống copy, nguyên vật liệu sử dụng, phương pháp phân tích và xử lý số liệu. Kết quả lựa chọn các chất màu hữu cơ, khảo sát tỷ lệ pha trộn màu thích hợp, khả năng chống photocopy của giấy có phủ lớp mực AP,..