Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Nguyễn Thị Việt Thanh (2021)

 • Tổng quan thực vật họ Lauraceae (Long não), chi Phoebe (Kháo), thành phần hóa học và hoạt tính sinh học chi Phoebe, thực vật, nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của loài Phoebe tavoyana (Meisn.) Hook. f., lớp chất lignan, chất alkaloid; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.

 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Đăng Toàn;  Advisor : Đinh, Thị Ngọ (2012)

 • Trình bày tổng hợp xúc tác dị thể lưỡng chức CS theo phương pháp đồng kết tủa trong môi trường kiềm. Xác định các điều kiện tối ưu cho quá trình điều chế xúc tác. Nghiên cứu các đặc trưng xúc tác. Đánh giá tính chất dầu vi tảo đầu vào. Thực hiện phản ứng chuyển hóa dầu vi tảo tạo biodiesel với tác nhân phản ứng là metanol. Xác định tính chất sản phẩm biodiesel thu được, đề xuất quy trì...

 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Lê, Thị Hồng Ngân;  Advisor : Nguyễn, Khánh Diệu Hồng (2012)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại dung môi khác nhau đến hiệu suất thu dầu tảo. Khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện trích ly: nhiệt độ, thời gian, tốc độ khuấy trộn, tỉ lệ dung môi/vi tảo khô khi sử dụng hỗn hợp dung môi hexan/etanol. Thiết lập phương pháp phân tích thành phần dầu vi tảo bằng phương pháp hai lần GC-MS. Tổng hợp biodiesel từ dầu tảo bằng phương pháp hai giai đoạn. Xác ...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thuý Nga;  Advisor : Đào Văn Tường (2008)

 • Khảo sát tìm các điều kiện tối ưu cho tổng hợp VASPO, VAPO. Xác định các tính chất hoá lý của xúc tác nhận được bằng phương pháp vật lý hiện đại. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho quá trình. Xây dựng mô hình thiết bị quá trình oxy hoá n-parafin thành rượu cao trên xúc tác dị thể. Phân tích sản phẩm quá trình oxi hoá bằng phương pháp vật lý hiện đại