Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vương Thanh Huyền;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2008)

 • Nghiên cứu tổng hợp các mono hydroxit nhôm dạng Bemit, giả bemit và gama oxit nhôm sử dụng các quy trình làm sạch khác nhau, khảo sát sự biến đổi theo nhiệt độ, pH, chất hoạt động bề mặt, xác định hàm lượng giả bemit tối ưu để tạo gel nhằm thu đước các sản phẩm tinh khiết và đáp ứng các chỉ tiêu trong sản xuất thuốc

 • Thesis


 • Authors : Trịnh Thị Huyền Trang;  Advisor : Nguyễn Minh Tân (2011)

 • Trình bày tổng quan về lọc nano, quá trình lên men sản xuất axit lactic, khả năng tích hợp màng lọc nano và quá trình lên men axit lactic. Cơ sở lý thuyết và mô hình toán học của lọc nano. Mục tiêu, sơ đồ, các tiến hành các thí nghiệm, phương pháp phân tích và xử lý số liệu. Kết quả và thảo luận về ảnh hưởng của áp suất qua màng, ảnh hưởng của nồng độ đầu.

 • Thesis


 • Authors : Thái Đình Cường;  Advisor : Lê Quang Diễn (2011)

 • Trình bày tổng quan các vấn đề nghiên cứu: Công nghiệp giấy ở Việt Nam, các phương pháp sản xuất bột giấy, tình hình nghiên cứu thu bột giấy áp dụng công nghệ thân thiện môi trường. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nguyên liệu, thành phần hóa học của nguyên liệu, phương pháp tạo bột giấy, cấu tạo thô đại của thân ngô, phân tích tính chất của bột giấy, phương pháp quy hoạch thực nghiệm. Kết q...

 • Thesis


 • Authors : Trần Đức Hùng;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về tình hình ô nhiễm các chất POPs và phân tích các chất này ở Việt Nam. Tổng quan tài liệu về các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân hủy. Các phương pháp phân tích các chất POPs. Kỹ thuật sắc ký khí khối phổ nói chung và phương pháp GC-MS/NCI nói riêng. Các phương pháp nghiên cứu thiết lập kỹ thuật phân tích các chất POP trên cơ sở GC-MS/NCI, các vật tư hóa ...