Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Đức Hùng;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về tình hình ô nhiễm các chất POPs và phân tích các chất này ở Việt Nam. Tổng quan tài liệu về các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân hủy. Các phương pháp phân tích các chất POPs. Kỹ thuật sắc ký khí khối phổ nói chung và phương pháp GC-MS/NCI nói riêng. Các phương pháp nghiên cứu thiết lập kỹ thuật phân tích các chất POP trên cơ sở GC-MS/NCI, các vật tư hóa ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Thành;  Advisor : Doãn Thái Hoà (2009)

 • Tổng quan về Etanol sinh học, hoá học, công nghệ thuỷ phân nguyên liệu lignoxenluloza bằng enzym. Xác định thành phần hoá học của nguyên liệu, xử lý nguyên liệu bằng tác nhân NaOH và NaOH/urê, thuỷ phân bằng enzym...Nêu ảnh hưởng của xử lý NaOH và NaOH/urê đến thành phần của nguyên liệu, đến quá trình thuỷ phân bằng enzym.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Dương;  Advisor : Lê Kim Diên (2009)

 • Nêu định nghĩa, phân loại chất lỏng gia công kim loại, nhũ, các thành phần của dầu nhũ cắt gọt kim loại. Yêu cầu về nguyên liệu, cách tiến hành quá trình tổng hợp và phương pháp đánh giá sản phẩm amit. Lựa chọn chất đồng tạo nhũ để tạo tổ hợp, điều chế nhũ cắt gọt kim loại và xác định các chỉ tiêu tính năng của nhũ.

 • Thesis


 • Authors : Trịnh Thị Huyền Trang;  Advisor : Nguyễn Minh Tân (2011)

 • Trình bày tổng quan về lọc nano, quá trình lên men sản xuất axit lactic, khả năng tích hợp màng lọc nano và quá trình lên men axit lactic. Cơ sở lý thuyết và mô hình toán học của lọc nano. Mục tiêu, sơ đồ, các tiến hành các thí nghiệm, phương pháp phân tích và xử lý số liệu. Kết quả và thảo luận về ảnh hưởng của áp suất qua màng, ảnh hưởng của nồng độ đầu.

 • Thesis


 • Authors : Thái Đình Cường;  Advisor : Lê Quang Diễn (2011)

 • Trình bày tổng quan các vấn đề nghiên cứu: Công nghiệp giấy ở Việt Nam, các phương pháp sản xuất bột giấy, tình hình nghiên cứu thu bột giấy áp dụng công nghệ thân thiện môi trường. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nguyên liệu, thành phần hóa học của nguyên liệu, phương pháp tạo bột giấy, cấu tạo thô đại của thân ngô, phân tích tính chất của bột giấy, phương pháp quy hoạch thực nghiệm. Kết q...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Vân Anh;  Advisor : Lê Xuân Thành (2017)

 • Tổng quan chất phát quang vô cơ, chất phát quang Zn2SiO4:Mn2+, các phương pháp tổng hợp chất quang Zn2SiO4:Mn2+. Nêu phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm. Kết quả ảnh hưởng của dạng tiền chất lên độ phát quang của sản phẩm, khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nung tới độ phất quang của sản phẩm,...