Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Phạm, Thị Minh Ngọc;  Advisor : Nguyễn, Khánh Diệu Hồng (2012)

 • Trình bày xác định thành phần xử lý mỡ cá. Điều chiế xúc tác NaOH/NaY để tổng hợp etyl este từ mỡ cá, nghiên cứu cấ trúc và các đặc tính hóa lý của xúc tác. Tổng hợp và đánh giá chất lượng sản phẩm của etyl este thu được để sử dụng làm dung môi sinh học.

 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor : Đào, Quốc Tùy (2012)

 • Trình bày tổng quan lý thuyết về nhiên liệu sinh học nói chung và biodiezel nói riêng, các phương pháp sản xuất biodiezel, các nguyên liệu để sản xuất xúc tác và nguyên liệu sản xuất biodiezel. Quy trình điều chế xúc tác superaxit rắn SO42/y-Al2O3, SO42-/metacaolanh, SO42-/ZrO2; nghiên cứu hoạt tính xúc tác trên sơ đồ phản ứng pha hơi xúc tác tầng cố định tại áp suất khí quyển nhằm tìm ra các thông&#...

 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Hương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2013)

 • Nghiên cứu chế tạo nhiên liệu nhũ tương nước diesel - nước tìm ra công thức tối ưu nhất. Đánh giá khả năng sử dụng của nhiên liệu chế tạo được bằng chạy thử động cơ và phân tích chỉ tiêu của nhiên liệu. Đánh giá sự ảnh hưởng của các ion trong nước cứng đối với thời gian ổn định của nhiên liệu.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thủy;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Xác định các tính chất hóa lý của mỡ bò và tìm các biện pháp xử lý nguyên liệu này. Tổng hợp xúc tác NaOH/zeolit Nã và xác định các đặc trưng của xúc tác. Khảo sát để tìm các điều kiện tối ưu cho quá trình trao đổi este sử dụng nguyên liệu mỡ bò đã xử lý. Xác định các tính chất của sản phẩm biodiesel thu được.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Dương;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Trình bày nguồn và tính chất của dầu mỡ thải. Tìm được phương pháp xử lý dầu mỡ thải đạt tiêu chuẩn làm nguyên liệu cho phản ứng trao đổi este. Tổng hợp xúc tác siêu axit trên cơ sở ZSM-5 và xác định đặc trưng hóa lý của các xúc tác. Nghiên cứu quá trình cracking dầu mỡ thải trên xúc tác này, tìm ra các điều kiện tối ưu. Xác định tính chất nhiên liệu sinh học thu được. Góp phần&#x...