Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Huỳnh Văn Nam;  Advisor : Nguyễn Bin. (2009)

  • Cơ sở lý thuyết công nghệ luyện xỉ titan, khí thải sinh ra trong quá trình luyện. Tổng quan về bụi và các phương pháp xử lý bụi trong công nghiệp. Nêu các phương pháp phân tích sử dụng trong nghiên cứu, xử lý khí thải trong công nghệ luyện xỉ titan. Kết quả phân tích thành phần và hàm lượng các chất trong khí thải, thành phần khí thải sau khi qua công đoạn xử lý. Đề xuất phương án xử&#...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thế Cường;  Advisor : Nguyễn Bin (2009)

  • Giới thiệu chung về công nghệ trong ngành dệt nhuộm, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải, hiện trạng nước thải tại nhà máy Dệt len mùa đông. Sơ lược các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm, lựa chọn công nghệ xử lý. Nêu phương pháp quy hoạch hoá tuyến tính bậc 1 và bậc 2; mô tả thực nghiệm, phân tích kết quả, sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ.