Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Thị Hiếu;  Advisor : La Thế Vinh; Nguyễn Quang Bắc (2016)

  • Tổng quan nước thải nhiễm TNT; tính chất hóa lý, vai trò, tính chất nguy hại của NTN, hiện trạng công nghệ xử lý nước thải TNT; phương pháp nội điện phân. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát tính chất đặc trưng và tải lượng nước thải nhiễm TNT tại một số nhà máy quốc phòng, nghiên cứu công nghệ nội điện phân xử lý nước thải TNT,...