Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Quân;  Advisor : Phạm Văn Thiêm (2010)

 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, kích thước hạt và lưu lượng hơi đến khả năng chiết tách tinh dầu hồi. Xây dựng quy trình công nghệ nâng cao hiệu suất chiết tách cũng như chất lượng tinh dầu hồi. Cải tiến hệ thống phân ly tinh dầu và đề xuất mô hình thiết bị chưng cất 300 kg/mẻ

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Quân;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2009)

 • Tổng quan về dung môi, so sánh dung môi có nguồn gốc dầu mỏ và dung môi sinh học. Nghiên cứu chế tạo dung môi sinh học, sơn và một số khái niệm về sơn. Thực nghiệm chế tạo xúc tác Na2SiO3/SiO2, các phương pháp hoá lý đặc trưng xúc tác, tổng hợp metyl este từ dầu hạt cao su, etyl lactat từ axit lactic và etanol, quy trình sản xuất sơn, phân tích chất lượng dung môi. Kết quả điều ch...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Quân;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2009)

 • Tổng quan về dung môi, so sánh dung môi có nguồn gốc dầu mỏ và dung môi sinh học. Nghiên cứu chế tạo dung môi sinh học, sơn và một số khái niệm về sơn. Thực nghiệm chế tạo xúc tác Na2SiO3/SiO2, các phương pháp hoá lý đặc trưng xúc tác, tổng hợp metyl este từ dầu hạt cao su, etyl lactat từ axit lactic và etanol, quy trình sản xuất sơn, phân tích chất lượng dung môi. Kết quả điều ch...