Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Đức;  Advisor : Lê Bá Thuận (2009)

  • Tổng quan canxi cacbonat, tình hình thị trường, phương pháp điều chế; phương pháp kết tủa trọng trường cao.Thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu, thảo luận kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Ca(OH)2, độ lưu lượng khí CO2, mức đột trọng trường, nhiệt độ cacbonat hoá tới thời gian phản ứng, kích thước hạt và hình thái của PCC. Đánh giá kích thước tinh thể canxi cacbonat bằng các phương pháp khác nha...

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Đức;  Advisor : Lê Bá Thuận (2009)

  • Tổng quan canxi cacbonat, tình hình thị trường, phương pháp điều chế; phương pháp kết tủa trọng trường cao.Thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu, thảo luận kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Ca(OH)2, độ lưu lượng khí CO2, mức đột trọng trường, nhiệt độ cacbonat hoá tới thời gian phản ứng, kích thước hạt và hình thái của PCC. Đánh giá kích thước tinh thể canxi cacbonat bằng các phương pháp khác nha...