Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Discover

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Dương;  Advisor : Lê Kim Diên (2009)

 • Nêu định nghĩa, phân loại chất lỏng gia công kim loại, nhũ, các thành phần của dầu nhũ cắt gọt kim loại. Yêu cầu về nguyên liệu, cách tiến hành quá trình tổng hợp và phương pháp đánh giá sản phẩm amit. Lựa chọn chất đồng tạo nhũ để tạo tổ hợp, điều chế nhũ cắt gọt kim loại và xác định các chỉ tiêu tính năng của nhũ.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Dương;  Advisor : Lê Kim Diên (2009)

 • Nêu định nghĩa, phân loại chất lỏng gia công kim loại, nhũ, các thành phần của dầu nhũ cắt gọt kim loại. Yêu cầu về nguyên liệu, cách tiến hành quá trình tổng hợp và phương pháp đánh giá sản phẩm amit. Lựa chọn chất đồng tạo nhũ để tạo tổ hợp, điều chế nhũ cắt gọt kim loại và xác định các chỉ tiêu tính năng của nhũ.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Dương;  Advisor : Lê Kim Diên (2009)

 • Nêu định nghĩa, phân loại chất lỏng gia công kim loại, nhũ, các thành phần của dầu nhũ cắt gọt kim loại. Yêu cầu về nguyên liệu, cách tiến hành quá trình tổng hợp và phương pháp đánh giá sản phẩm amit. Lựa chọn chất đồng tạo nhũ để tạo tổ hợp, điều chế nhũ cắt gọt kim loại và xác định các chỉ tiêu tính năng của nhũ.