Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Hưng;  Advisor : Mai Xuân Kỳ (2009)

 • Trình bày về công nghệ sản xuất Super phốt phát đơn. Thực trạng công đoạn sấy quặng Apatit tại Công ty Supe phốt phát Lâm Thao. Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ bằng thực nghiệm. Tính toán và thiết kế các thiết bị xử lý bụi sau máy sấy. Tính toán các thiết bị phụ trợ.

 • Thesis


 • Authors : Đào Anh Dũng;  Advisor : Trần Thu Hương (2009)

 • Sơ lược về họ Rau răm và chi Polygonum, cây nghể điểm (Polygonum Lapathifolium L.); về các nhóm, sự tiến hoá, vai trò, tác dụng sinh học của Flavonoid. Tổng quan về các phương pháp chiết, sắc ký, xác định cấu trúc của các hợp chất, nghiên cứu cây Nghể điểm. Thực nghiệm và thảo luận về kết quả tách chiết và phân lập các hợp chất, cấu trúc của hợp chất Flaccidin, Catechin, Quercitrin, Myricitrin, Koaburaside.

 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Sang;  Advisor : Trần Thu Hương (2009)

 • Giới thiệu về cây lược vàng, một số nghiên cứu về thành phần hoá học, hoạt tính sinh học, các lớp chất có trong cây lược vàng. Nêu đối tượng và phương pháp nghiên cứu, thực nghiệm chiết tách và phân lập các hợp chất. Kết quả xác định cấu trúc của hợp chất CF1, CF2, CF3, hoạt tính sinh học của isoorientin.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn Thị Bích Thuỷ (2009)

 • Giới thiệu về nguyên liệu cho sơn không dung môi, các phương pháp đánh giá và thử nghiệm, quy trình chế tạo sơn. Khảo sát nguyên liệu đầu, nghiên cứu chế tạo sơn epoxy không chứa dung môi hữu cơ, sơn bảo vệ bê tông, bê tông cốt thép trong điều kiện ẩm. Nêu ảnh hưởng của tính chất trộn đến tính chất của sơn.