Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Anh Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Khánh Diệu Hồng (2010)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu rây phân tử, vật liệu Aluminophophat, tổng quan về AlPO-34. Phương pháp điều chế xúc tác, phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Kết quả xác định đặc trưng cấu trúc bằng XRD, khảo sát các điều kiện để tổng hợp AlPO-34, nghiên cứu ảnh hưởng của pH gel.

 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Chi;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2010)

 • Trình bày tổng quan về nhiên liệu diesel, biodiesel, phụ gia chống oxi hóa, xúc tác mao quản trung bình tự nhiên. Phương pháp tổng hợp xúc tác trên cơ sở bentonit, tổng hợp phụ gia, các phương pháp xác định thành phần cấu trúc và tính chất của bentonit. Trình bày tổng hợp xúc tác, tổng hợp phụ gia chống oxy hóa isopropyl toluen với xúc tác Ben-Fe+

 • Thesis


 • Authors : Đặng Lý Nhân;  Advisor : Lê Minh Thắng (2010)

 • Trình bày tổng quan lý thuyết: vấn đề ô nhiễm môi trường, phương pháp xử lý ô nhiễm khí thải, giới thiệu chất mang Al2O3, giới thiệu chất nền Cordierite, các vấn đề của đề tài. Quá trình thực nghiệm: tổng hợp Cordierite, quy trình đưa chất mang lên chất nền Cordierite, các phương pháp hóa lý nghiên cứu đặc trưng. Kết quả và thảo luận.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Vân Anh;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2010)

 • Giới thiệu chung về chất tẩy rửa và cơ chế tẩy rửa, vải sợi và các nguồn nhiễm bẩn, lựa chọn dầu thực vật thích hợp để tổng hợp chất hoạt động bề mặt, xúc tác siêu axit rắn. Thực nghiệm hydrat hóa dầu thông với xúc tác siêu axit rắn SO42-/ZeO2, pha chế chất tẩy rửa, đánh giá hoạt tính của chất tẩy rửa, xác định một số thông số hóa lý của chất hoạt động bề mặt. Kết quả khảo sá...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Phương Hoà;  Advisor : Vũ Thị Thu Hà (2009)

 • Giới thiệu về quá trình oxy hoá N-parafin; vật liệu, cơ chế hình thành, cấu trúc, yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc mao quản trung bình.... Nêu các phương pháp hoá lý đặc trưng cấu trúc. Thực nghiệm điều chế xúc tác kim loại, xúc tác Fe, các phương pháp đặc trưng tính chất của chất mang và xúc tác, thử hoạt tính xúc tác trên phản ứng oxy hoá n-paranfin và các phương pháp đánh giá hoạt tính xúc&...

 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Thống;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Phân tích đặc tính kỹ thuật của xúc tác cân bằng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Phương pháp và các điều kiện tái sinh xúc tác. Xác định các tính chất của dầu nhờn thải. Khảo sát tìm các điều kiện tối ưu cho quá trình cracking dầu nhờn thải trong pha lỏng. Xác định các tính chất của sản phẩm lỏng thu được

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Sơn;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Tổng hợp thành công biodiezel từ dầu hạt cao su trên hai hệ xúc tác. Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xúc tác, chất lượng và hiệu suất biodiezel thu được. Pha chế thành công nhiên liệu B20 thu được từ biodiezel mới tổng hợp

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Sơn;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Tổng hợp thành công biodiezel từ dầu hạt cao su trên hai hệ xúc tác. Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xúc tác, chất lượng và hiệu suất biodiezel thu được. Pha chế thành công nhiên liệu B20 thu được từ biodiezel mới tổng hợp.