Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Phúc;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2006)

 • Trình bày sự biến đổi thành phần và khối lượng chất thải rắn, thu gom và vận chuyển rác thải, các phương pháp xử lý chất thải rắn đang thực hiện, các phương pháp tái chế rác thải. Phân tích và đánh giá các công trình nghiên cứu đã có, vấn đề tồn tại và hướng nghiên cứu tiếp theo. Nguyên liệu cho quá trình xử lý, cơ sở quá trình phân huỷ nhiệt các loại polyme, một số yếu tố ảnh hưở...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Minh;  Advisor : Lê Thị Hoài Nam (2006)

 • Trình bày tổng quan tài liệu: Tổng quan về khí CO, tổng quan về phản ứng oxi hoá CO trên xúc tác rắn, tổng quan tài liệu về hệ xúc tác vàng. Các phương pháp thực nghiệm: Tổng hợp xúc tác, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Kết quả tổng hợp xúc tác, các kết quả nghiên cứu đặc trưng xúc tác, sự phân bố của vàng trong và ngoài mạng cấu trúc Au-ZSM5, xác định bản chất và kh...

 • Thesis


 • Authors : Vũ Mạnh Toàn;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2006)

 • Trình bày tổng quan về tình hình rác thải hiện nay, tổng quan về cao su, dầu nhờn, quá trình nhiệt phân cao su. Thực nghiệm: Phương pháp nghiên cứu xác định chất lượng sản phẩm. Kết quả và thảo luận: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình nhiệt phân cao su, sự tham gia của dầu thải và găng tay y tế, xác định một số chỉ tiêu quan trọng, đánh giá thành phần hoá học trong các ...

 • Thesis


 • Authors : Đặng Hồng Toan;  Advisor : Phạm Văn Thiêm (2006)

 • Trình bày tổng quan về chất tẩy rửa, quá trình tẩy rửa trên vải sợi, qúa trình biến tính dầu thực vật. Thực nghiệm: Nguyên liệu và dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm Sunfat hoá dầu dừa và dầu sở, pha chế chất tẩy rửa và phương pháp xác định độ tẩy rửa, xác định các giá trị hoá lý của sản phẩm Sunfat hoá. Kết quả và thảo luận: Xác định thành phần dầu sở của nguyên liệu, nghiên...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Dũng;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2006)

 • Tổng quan về vải sợi và những nguồn nhiễm bẩn vải sợi, chất tẩy rửa, tổng quan về dầu thực vật. Thực nghiệm: Phân tích thành phần tinh dầu thông, biến tính dầu thực vật để liệu chế tạo chất tẩy rửa dầu mỡ trên vải sợi, tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông biến tính, xác định khả năng tẩy rửa bằng phương pháp so màu Soyball, xác định một số thông số hoá lý của chất tẩy rửa và dầu...

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Linh Lan;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2006)

 • Trình bày tổng quan về dầu thực vật, nhiên liệu Diesel. Thực nghiệm: Phân tích một số tính chất của dầu thực vật, quá trình tổng hợp Biodiesel. Kết quả và thảo luận: Ảnh hưởng của độ sạch của dầu thực vật tới quá trình tổng hợp Biodiesel, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp Biodiesel, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm sạch Biodiesel, đánh giá chất lượng sản phẩm, nghiên cứu...

 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Vân Anh;  Advisor : Lê Xuân Thành (2006)

 • Giới thiệu về chất phát quang, kẽm silicat. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận: khảo sát khả năng phản ứng tạo kẽm silicat theo phương pháp phân tích nhiệt, lựa chọn phương pháp tổng hợp, khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng NaOH, ảnh hưởng của hàm lượng mangan, ảnh hưởng của nhiệt độ nung, thời gian nung, nhiệt độ tạo precursor.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn An Tiến;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Hiền (2012)

 • Trình bày tổng quan quá trình FCC. Mô hình hóa quá trình FCC. Tối ưu hóa các thông số của quá trình FCC.