Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Tuấn Anh;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2006)

 • Giới thiệu về cặn dầu, thành phần của chất tẩy rửa cặn dầu, cơ chế tẩy rửa, các phương pháp xử lý nước thải có chứa dầu, các chỉ tiêu của nước thải. Thực nghiệm: Xác định hàm lượng dầu trong nước sau khi lắng tách, xác định hàm lượng kim loại trong cặn dầu và nước thải, xác định các chỉ tiêu của nước thải, xử lý bằng keo tụ, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ. ...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Thảo;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2006)

 • Tổng quan về vật liệu mao quản trung bình, vật liệu cấu trúc lưỡng mao quan, giới thiệu một số phương pháp quan trọng đặc trưng cấu trúc vật liệu MQTB, giới thiệu về cao lanh. Các phương pháp thực nghiệm: chuẩn bị nguyên liệu và hoá chất, tổng hợp vật liệu Zeolit/MQTB, các phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu. Kết quả và thảo luận: Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MQTB chứa mầm Zeolit, tổng&#x...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mỹ Thanh;  Advisor : Nguyễn Hữu Tịnh (2007)

 • Trình bày quá trình tổng hợp biodiesel từ mỡ cá basa sử dụng xúc tác đồng thể KOH, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình như: hàm lượng xúc tác, tỷ lệ mol metanol/nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian phản ứng, tốc độ khuyấy trộn, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình rửa sản phẩm và quá trình tổng hợp sử dụng xúc tác dị thể KI/yAl2O3. Nghiên cứu điều chế xúc tác KI/yAl2O3 và các&...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mỹ Thanh;  Advisor : Nguyễn Hữu Tịnh (2007)

 • Trình bày quá trình tổng hợp biodiesel từ mỡ cá basa sử dụng xúc tác đồng thể KOH, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình như: hàm lượng xúc tác, tỷ lệ mol metanol/nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian phản ứng, tốc độ khuyấy trộn, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình rửa sản phẩm và quá trình tổng hợp sử dụng xúc tác dị thể KI/yAl2O3. Nghiên cứu điều chế xúc tác KI/yAl2O3 và các&...