Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Thị Vân Anh;  Advisor : Lê Xuân Thành (2006)

  • Giới thiệu về chất phát quang, kẽm silicat. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận: khảo sát khả năng phản ứng tạo kẽm silicat theo phương pháp phân tích nhiệt, lựa chọn phương pháp tổng hợp, khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng NaOH, ảnh hưởng của hàm lượng mangan, ảnh hưởng của nhiệt độ nung, thời gian nung, nhiệt độ tạo precursor.