Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Anh Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Khánh Diệu Hồng (2010)

  • Trình bày tổng quan về vật liệu rây phân tử, vật liệu Aluminophophat, tổng quan về AlPO-34. Phương pháp điều chế xúc tác, phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Kết quả xác định đặc trưng cấu trúc bằng XRD, khảo sát các điều kiện để tổng hợp AlPO-34, nghiên cứu ảnh hưởng của pH gel.