Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Minh Hòa;  Advisor : Trần Đức Huy; Nguyễn Anh Vũ (2017)

  • Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm. Thực nghiệm pha chế. Quy trình phân tích chất lượng sản phẩm. Kết quả khảo sát độ phân tán đồng đều của phụ gia trong dầu nhờn, ảnh hưởng của phương pháp phân tán hạt đến độ phân tán, của hàm lượng rắn phân tán đến độ nhớt động học,...