Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ An;  Advisor : Đào Văn Tường (2005)

 • Trình bày quá trình tổng hợp biodiesel từ các loại dầu thực vật khác nhau. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình metyleste hoá dầu thực vật. Nghiên cứu pha chế biodiesel trong diesel với các tỷ lệ khác nhau

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mỹ Thanh;  Advisor : Nguyễn Hữu Tịnh (2007)

 • Trình bày quá trình tổng hợp biodiesel từ mỡ cá basa sử dụng xúc tác đồng thể KOH, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình như: hàm lượng xúc tác, tỷ lệ mol metanol/nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian phản ứng, tốc độ khuyấy trộn, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình rửa sản phẩm và quá trình tổng hợp sử dụng xúc tác dị thể KI/yAl2O3. Nghiên cứu điều chế xúc tác KI/yAl2O3 và các&...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mỹ Thanh;  Advisor : Nguyễn Hữu Tịnh (2007)

 • Trình bày quá trình tổng hợp biodiesel từ mỡ cá basa sử dụng xúc tác đồng thể KOH, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình như: hàm lượng xúc tác, tỷ lệ mol metanol/nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian phản ứng, tốc độ khuyấy trộn, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình rửa sản phẩm và quá trình tổng hợp sử dụng xúc tác dị thể KI/yAl2O3. Nghiên cứu điều chế xúc tác KI/yAl2O3 và các&...