Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Tuấn Anh;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2006)

  • Giới thiệu về cặn dầu, thành phần của chất tẩy rửa cặn dầu, cơ chế tẩy rửa, các phương pháp xử lý nước thải có chứa dầu, các chỉ tiêu của nước thải. Thực nghiệm: Xác định hàm lượng dầu trong nước sau khi lắng tách, xác định hàm lượng kim loại trong cặn dầu và nước thải, xác định các chỉ tiêu của nước thải, xử lý bằng keo tụ, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ. ...