Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hà;  Advisor : Phạm Văn Thiêm (2005)

 • Trình bày về tiến hành biến tính dầu sở để làm nguyên liệu tốt cho chất tẩy rửa. Xác định được độ tẩy rửa và các tính chất hoá lý của chất tẩy rửa . Nghiên cứu ảnh hưởng của khuấy trộn đến quá trình tạo nhũ và chọn cơ cấu khuấy trộn phù hợp để tạo hệ nhũ dung dịch tẩy rửa. Tiến hành nghiên cứu mói quan hệ giữa chế độ khuấy trộn với độ bền nhũ thông qua đo thế Zeta

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Vân Anh;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2010)

 • Giới thiệu chung về chất tẩy rửa và cơ chế tẩy rửa, vải sợi và các nguồn nhiễm bẩn, lựa chọn dầu thực vật thích hợp để tổng hợp chất hoạt động bề mặt, xúc tác siêu axit rắn. Thực nghiệm hydrat hóa dầu thông với xúc tác siêu axit rắn SO42-/ZeO2, pha chế chất tẩy rửa, đánh giá hoạt tính của chất tẩy rửa, xác định một số thông số hóa lý của chất hoạt động bề mặt. Kết quả khảo sá...

 • Thesis


 • Authors : Đặng Hồng Toan;  Advisor : Phạm Văn Thiêm (2006)

 • Trình bày tổng quan về chất tẩy rửa, quá trình tẩy rửa trên vải sợi, qúa trình biến tính dầu thực vật. Thực nghiệm: Nguyên liệu và dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm Sunfat hoá dầu dừa và dầu sở, pha chế chất tẩy rửa và phương pháp xác định độ tẩy rửa, xác định các giá trị hoá lý của sản phẩm Sunfat hoá. Kết quả và thảo luận: Xác định thành phần dầu sở của nguyên liệu, nghiên...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Dũng;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2006)

 • Tổng quan về vải sợi và những nguồn nhiễm bẩn vải sợi, chất tẩy rửa, tổng quan về dầu thực vật. Thực nghiệm: Phân tích thành phần tinh dầu thông, biến tính dầu thực vật để liệu chế tạo chất tẩy rửa dầu mỡ trên vải sợi, tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông biến tính, xác định khả năng tẩy rửa bằng phương pháp so màu Soyball, xác định một số thông số hoá lý của chất tẩy rửa và dầu...