Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đặng Trung Minh;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2005)

  • Giới thiệu kết quả nghiên cứu đưa Pt lên bề mặt oxit nhôm ơ rdạng nano, quy trình chế tạo xúc tác có độ phân tán cao, góp phần vào công nghệ chế tạo xúc tác có hoạt tính cao, tiết kiệm được kim loại quý dùng cho quá trình isome hoá trong công nghiệp lọc hoá dầu