Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác suất lỗi của hệ thống OFDM - ADSL
Authors: Phạm Tuấn Anh
Advisor: Đào Ngọc Chiến
Keywords: Viễn thông; Điện tử viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về OFDM. Nguyên lý cơ bản của OFDM. Tổng quan về ADSL. Mô phỏng hệ thống OFDM - ADSL.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điện tử viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2011.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2703
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254328.PDF
    Restricted Access
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254328-TT.PDF
    Restricted Access
  • Size : 156,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.