Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển các Module thí nghiệm điều khiển quá trình ứng dụng DCS Centum CS 3000 tại trường đào tạo nhân lực dầu khí
Authors: Nguyễn Văn Tráng
Advisor: Hoàng Minh Sơn
Keywords: Điều khiển tự động
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát và tiến hành xây dựng mô hình cho các Module thí nghiệm hiện có bằng phương pháp lý thuyết, viết các phương trình mô hình dựa trên cơ sở các định luật. Thiết kế và phát triển một số module thí nghiệm với các sách lược điều khiển khác nhau. Ngghiên cứu ứng dụng hpần mềm CENTUM CS 3000 vào điều khiển các module thí nghiệm. Thử nghiệm và đánh giá kết quả bằng phương pháp thực nghiệm
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2737
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000232070.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.