Thông tin tài liệu


Title: Ba bậc tự do trong điều chế vector điều khiển nghịch lưu hai mức nguồn áp và tác động tới chất lượng điện áp ra của việc phân chia thời gian sử dụng hai trạng thái không.
Authors: Bùi Thị Quỳnh Trang
Advisor: Trần Ngọc Hưng
Keywords: Điện áp; Chất lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về nguyên lý điều chế vector. Ba bậc tự do trong điều chế vector điện áp. Kết quả mô phỏng trên Matlab-Sumilink. Kết quả kiểm chứng thông qua ví dụ hệ truyền động điện xoay chiều ba pha.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2746
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295917.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295917-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 284,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.