Thông tin tài liệu


Title: Nén dữ liệu trên mạng cảm biến không dây – WSN
Authors: Lâm Văn Lợi
Advisor: Ngô Quỳnh Thu
Keywords: Mạng cảm biến; Nén dữ liệu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Nén dữ liệu trên mạng cảm biến không dây. Mô phỏng nén dữ liệu bằng phần mềm Omnet++.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2750
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295729.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295729-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 142,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.