Thông tin tài liệu


Title: Phát triển công cụ hỗ trợ thu thập dữ liệu địa điểm du lịch từ cộng đồng người dùng di động.
Authors: Huỳnh Nguyễn Thanh Phú
Advisor: Cao Tuấn Dũng
Keywords: Dữ liệu; Thu nhập
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dịch vụ hướng vị trí. Công nghệ xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu địa điểm du lịch. Xây dựng ứng dụng thu thập và khai thác dữ liệu địa điểm du lịch. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2754
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295944.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295944-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 192,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.