Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng framework phát triển ứng dụng đa nền tảng vào thi trắc nghiệm trực tuyến.
Authors: Lê Thị Hoàng Anh
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Thi trắc nghiệm; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết và các công nghệ sử dụng. Giới thiệu mô hình sử dụng trong ứng dụng - mô hình MVP. Phân tích và thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến. Cài đặt frammework, cài đặt ứng dụng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2764
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

104

VIEWS & DOWNLOAD

65

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295977.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295977-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 61,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.