Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn kiểm định quốc gia tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.
Authors: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Advisor: Trần Việt Dũng
Keywords: Giáo viên; Chất lượng; Trường cao đẳng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát chung về kiểm định chất lượng. Đánh giá đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên tại trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2774
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296066-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 167,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296066.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.