Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên dạy nghề của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020.
Authors: Lê Anh Tuấn
Advisor: Thái Thế Hùng
Keywords: Giáo viên; Năng lực
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý nâng cao năng lực của giáo viên dạy nghề. Nêu thực trạng năng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên dạy nghề tỉnh Phú Thọ. Đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên dạy nghề tỉnh Phú Thọ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2776
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296084-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 138,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296084.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.