Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng từ cách thức quản lý của nhà trường tới động cơ học tập và tình trạng bỏ học trong sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.
Authors: Dương Thị Thanh Hoa
Advisor: Bùi Thị Thúy Hằng
Keywords: Sinh viên; Học tập; Quản lý; Trường cao đẳng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về ảnh hưởng từ cách thức quản lý nhà trường tới động cơ học tập và bỏ học. Nêu thực trạng bỏ học của sinh viên trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nâng cao cách thức quản lý nhà trường nhằm tích cực hóa động cơ học tập và giảm tình trạng bỏ học của sinh viên trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2779
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

65

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296197-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 106,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296197.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.