Thông tin tài liệu


Title: Dạy nghề định hướng theo năng lực thực hiện cho môn học PLC S7- 300 tại trường Cao đẳng nghề
Authors: Nguyễn Thị Hồng Phúc
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Môn học; Đào tạo nghề; Trường cao đẳng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về dạy nghề định hướng theo năng lực thực hiện. Nêu thực trạng dạy nghề cho PLC S7-300 tại Trường cao đẳng nghề cơ điện và CNTP Hà Nội. Tổ chức dạy nghề định hướng theo năng lực thực hiện cho PLC S7-300 tại trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2790
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297086-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297086.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.