Thông tin tài liệu


Title: Giải thuật rừng ngẫu nhiên giải bài toán phân đoạn ảnh theo đối tượng.
Authors: Mai Đình Lợi
Advisor: Huỳnh Thị Thanh Bình
Keywords: Dữ liệu; Giải thuật
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xử lý ảnh, về cây quyết định. Giải thuật rừng ngẫu nhiên và ứng dụng. Giải thuật rừng ngẫu nhiên trong bài toán đoạn ảnh theo đối tượng. Kết quả thực nghiệm
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2794
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296126.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296126-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.