Ths-Hóa học (911)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 911

  • 337031.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Ngô Văn Hưu;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2023)

  • Tổng quan xenluloza tan, công nghệ sản xuất xenluloza tan có ứng dụng công nghệ sinh học. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học cho quá trình tiền xử lý nguyên liệu; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học cho quá trình tẩy trắng; nghiên cứu điều kiện công nghệ công đoạn kiềm hóa cho sản xuất bột xenluloza tan; xây dựng quy trình công nghệ chế t...