Ths-Kinh tế và quản lý (6187)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6187

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Lê Thị Thu Hằng;  Advisor : Ngô Phúc Hạnh (2020)

  • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2019; giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang đến 2030.