Ths-Kinh tế và quản lý (6386)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6386

  • 334025-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Phương Anh;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2022)

  • Tổng quan về tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp; thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại Trường Đại học FPT.