Ths-Kinh tế và quản lý (6263)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6263

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Phùng Văn Cương;  Advisor : Dương Mạnh Cường (2021)

  • Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp và mô hình nghiên cứu đề xuất; phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội; đề xuất và kiến nghị.