Ths-Kinh tế và quản lý (6403)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6403

 • 347763.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Dương, Nam Giang;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2023)

 • Cơ sở lí luận và thực tiễn về nâng cao năng lực. Nêu thực trạng nâng cao năng lực của nhân viên kỹ thuật tại các trung tâm viễn thông thuộc VNPT Hà Nội. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực của nhân viên kỹ thuật tại trung tâm viễn thông thuộc VNPT Hà Nội.

 • 347783.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Thị Thảo;  Advisor : Lê Việt Tiến (2023)

 • Những vấn đề chung về hoạt động đầu tư và dự án đầu tư xây dựng; phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng. Phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với dự án xây dựng mới trạm biến áp khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư tại Công ty.

 • 337024.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Anh Cường;  Advisor : Vũ Quang (2023)

 • Tổng quan cơ sở lý luận vè quản trị chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng công tác quản trị chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Sông Cả Vạn An trong thời gian qua. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng sản phẩm tại công ty THNN Sông Cả Vạn An.

 • 336992.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Phương Nam;  Advisor : Nguyễn Thị Phương Dung (2023)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý dịch vụ bưu điện. Nêu thực trạng, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.