Thông tin tài liệu


Title: Dự báo phụ tải điện phục vụ Thị trường bán buôn cạnh tranh Việt Nam 2015
Authors: Nguyễn Đăng Tuấn
Advisor: Nguyễn Tuấn Dũng
Keywords: Điện năng; Phụ tải; Cạnh tranh; Việt nam
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phụ tải điện cho thị trường bán buôn cạnh tranh Việt Nam. Nêu phương pháp luận các phương pháp chọn mẫu và dự báo phụ tải điện. Xây dựng mô hình dự báo.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2807
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296103.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296103-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.