Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao năng lực dạy thực hành nghề cho đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Sơn La.
Authors: Chu Đình Đô
Advisor: Nguyễn Xuân Vinh
Keywords: Giảng viên; Năng lực; Trường cao đẳng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về năng lực dạy thực hành nghề. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực dạy thực hành nghề của đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Sơn La.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2809
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295703-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295703.pdf
    Restricted Access
  • Size : 795,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.