Thông tin tài liệu


Title: Bổ sung nội dung PLC vào Môđun Trang bị điện 2 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề Điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.
Authors: Nguyễn Đăng Bách
Advisor: Trần Văn Thịnh
Keywords: Đào tạo nghề; Chất lượng; Mô đun; Trường cao đẳng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về dạy học đổi mới nội dung chất lượng dạy và học. Nêu thực trạng đào tạo nghề điện công nghiệp tại trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Cấu trúc lại chương tình và xây dựng bài giảng bổ sung nội dung PLC vào mô đun trang bị điện 2 tại trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2819
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296071-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 185,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296071.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.