Thông tin tài liệu


Title: Chữ ký điện tử và ứng dụng.
Authors: Nguyễn Xuân Sơn
Advisor: Trần Vĩnh Đức
Keywords: Chũ ký; Mật mã; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mật mã. Chữ ký điện tử. Ứng dụng của chữ ký số trong chính phủ điện tử tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp và cài đặt thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2825
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296198.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296198-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 170,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.