Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống thông tin du lịch dựa trên dịch vụ web và công nghệ mashup.
Authors: Vũ Văn Soái
Advisor: Cao Tuấn Dũng
Keywords: Hệ thống thông tin; Công nghệ; Du lịch
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống thông tin du lịch E-tourism. Cơ sở lý thuyết, công nghệ ứng dụng. Hệ thống Tourism mashup Việt.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2827
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000296168-tt.pdf
      Restricted Access
    • Size : 174,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.