Thông tin tài liệu


Title: Giải song song các bài toán có mô hình toán học là các hệ phương trình đạo hàm riêng bằng phương pháp số.
Authors: Phùng Thị Hoàng
Advisor: Vũ Văn Thiệu
Keywords: Dữ liệu; Giải thuật; Mô hình toán học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu phương pháp số giải hệ phương trình PDEs, mô hình lập trình song song SPMD, thư viện MPI. Bài toán phương trình truyền nhiệt (Heat equations). Phân tích sự phụ thuộc dữ liệu, thiết kế giải thuật truyền thông và cài đặt chương trình song song. Chạy thử nghiệm chương trình và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2833
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296205.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296205-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 87,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.