Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và phát triển giải thuật phát hiện và theo vết người trên một mạng camera.
Authors: Phạm Anh Tuấn
Advisor: Vũ Hải
Keywords: Camera; Giải thuật
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu các bài toán liên quan về phát hiện và theo vết người trong một mạng camera. Nêu phương pháp phát hiện người trên một camera. Phương pháp phối ghép hành trình trên một mạng camera. Kết quả thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2836
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296238.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296238-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.