Thông tin tài liệu


Title: Biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tại trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội.
Authors: Trần Thị Vân
Advisor: Đặng Danh Ánh
Keywords: Dạy học; Công nghệ thông tin; Quản lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học. Nêu thực trạng quản lý hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học tại trường HICT. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học tại trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2838
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296985-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296985.pdf
    Restricted Access
  • Size : 893,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.