Thông tin tài liệu


Title: Quản Lý Học Sinh Qua Mạng Máy Tính.
Authors: Thái Huy Tiến
Advisor: Phạm Đăng Hải
Keywords: Mạng máy tính; Học sinh; Quản lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điện toán đám mây, các dịch vụ trên đám mây, mô hình triển khai điện toán đám mây, kiến trúc hướng dịch vụ, công nghệ ảo hóa. Bài toán quản lý học sinh tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Phân tích thiết kế và cài đặt thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2843
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296421.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296421-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 96,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.